Tuesday, April 29, 2014

Dosa diganti pahala
Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Adakah kita mengasihani diri melebihi Allah mengasihani diri kita?

Sungguh... Allah menahan dan memelihara (galaksi) langit dan (planet) bumi supaya tidak berganjak dari peraturan (orbit) dan keadaan (tawaf) yang ditetapkan baginya; dan jika keduanya berganjak, maka tidak ada sesiapapun yang dapat menahannya daripada berlaku demikian, selain dari Allah. Sungguh, Allah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun.
(Surah 35, Ayat 41.)

Seorang Salafi yang tak diketahui namanya pernah berpesan...

Tahukah tuan hamba semua... Setiap seorang hamba yang berbuat dosa, planet bumi tempat dia berdiri minta izin tuhan untuk membenamkannya, manakala langit & angkasa di atas kepalanya memohon izin tuhan untuk jatuh menimpanya, tetapi Allah berfirman pada langit dan bumi itu lalu berkata:

"...Tahanlah bahaya untuk hamba-Ku itu dan beri dia tempoh. Mungkin dia bertaubat pada Ku lalu Aku ampunkan, dan mungkin sahaja dia menggantikan kerja buruknya dengan amalan yang baik lalu Aku gantikan dosanya dengan pahala..."
Inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah pada surah 35, ayat 41.

dipetik dari anon...

No comments:

Post a Comment