Monday, June 6, 2016

ULANGKAJI SEJARAH NABI-NABI DI PALESTIN -BAHAGIAN 2-SEKITAR 1300 TAHUN SEBELUM MASIHI (ZAMAN NABI MUSA)
11- Pada malam turun perintah Allah kepada Nabi Musa untuk mebawa Bani Israel keluar dari Mesir,lebih dari 600,000 orang bersama-sama Nabi Musa.
12- Firaun mengejar Nabi Musa dan akhirnya tenggelam di Laut Merah.
13- Setelah selamat dari Firaun,beberapa golongan Bani Is.Ra.EL telah menyekutukan Allah dengan menyembah patung anak lembu,akhirnya Allah murka dan Bani Is.Ra.EL telah sesat di kawasan padang pasir selama 40 tahun di Sinai.
14- Setelah diampunkan Allah, Bani Is.Ra.EL menyambung kembali perjanlanan menuju ke Baitul Maqdis,mereka telah diberitahu bahawa mereka terpaksa bertempur untuk diterima sebagai penduduk Baitul Maqdis.Mendengar berita itu Bani Is.Ra.EL telah meminta Nabi Musa untuk berperang sendirian.
15- Menurut hadith, Nabi Musa telah pergi dan wafat di kawasan Pergunungan Merah.
16- Setelah Nabi Musa wafat, Bani Is.Ra.EL terkapai tanpa pemimpin, mereka meminta ampun di atas kesalahan mereka dan Allah telah melantik seorang pemimpin untuk memreka.Beliau adalah Nabi Yusak bin Nun.
SEKITAR 1200 SEBELUM MASIHI (SETELAH Bani Is.Ra.EL MENJADI PENDUDUK DI PALESTIN)
17- Samsun al-ghazi adalah seorang beriman yang kisahnya berkaitan dengan surah al-qadar.Beliau adalah pejuang yang berjuang selama 1000 bulan,kelemahan beliau terletak pada rambutnya.
18- Didalam versi bahasa inggeris,kisah samsun Al-ghazi dikenali sebagai kisah Samsun Delilah.
SEKITAR 1000 TAHUN SEBELUM MASIHI (BERMULA Bani Is.Ra.EL DILANTIK MENJADI PEMIMPIN)
19- Pada zaman & kala ini, Besi beru ditemui dan ia perpindahan dari zaman gangsa ke zaman besi.
20- Ada seorang raja bernama Jalut.Beliau ghairah berperang dan bercita-cita untuk menyerang kota Jerusalem dan menawannya kerana Kota itu mempunyai banyak besi.
BERSAMBUNG.....

Belladeone 06062016 22:26 ~

No comments:

Post a Comment